Om oss

Siden 2013 har det vært arrangert konserter på Blaker Skanse. Opplev Sørum fortsetter tradisjonen og i 2020 arrangerer vi «Blakerfesten». Festen holder til på historisk grunn på Blaker Skanse. Festningen er lett tilgjengelig med kort gangavstand fra jernbanestasjonen Blaker.

Blaker Skanse ble besluttet anlagt i 1682 som et ledd i rekken av festningsverker som ble reist langs Glomma, til forsvar mot innmarsjlinjene fra de krigerske og stormannsgale svenskekongene.